Despre noi

Casa Corpului Didactic Sibiu este o instituţie cu personalitate juridică, unitate conexă a  învăţământului preuniversitar, subordonată DGRURSN din cadrul Ministerului Educaţie Nationale  citeste mai mult ...

Valori, vizune, misiune

Valorile pe care C.C.D. le promovează:

PROFESIONALISM, EFICIENTA, CALITATE, CREATIVITATE SI INOVATIE, RESPECT PENTRU CADRUL DIDACTIC    citeste mai mult ...

DIRECTII PRIORITARE

Direcţii prioritare de dezvoltare/obiective generale instituţionale ale CCD Sibiu

Direcţiile prioritare ale CCD Sibiu sunt stabilite în concordanţă cu obiectivele generale  citeste mai mult ...

Evaluare utilizator:  / 4

Casa Corpului Didactic Sibiu are ca obiectiv principal formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar prin programe de formare continua, activitati cu caracter stiintific, metodic si cultural, in conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) si (4) din Legea nr. 1/2011.

Domeniile de competenta ale CCD Sibiu

  • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
  • centru de resurse, inovatie şi expertiză in formarea continuă a personalului didactic si a managerilor educaţionali;
  • centru de informare – documentare si consultanţa pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
  • centru de initiere si de organizare de activitaţi stiintifice, metodice si culturale;
  • editare şi difuzare de carte şi publicaţii;
  • consiliere in managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;
  • centru metodologic pentru profesorii documentarişti, responsabili CDI, bibliotecarii si documentariştii din judeţul Sibiu
  • marketing educaţional: realizează analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora;

    Citeşte mai departe: CCD SIBIU

Ești aici: Acasa