Inscriere

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Înscrierea la programele de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar Formular online formular
2 Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar  Formular online formular
3

Atelierul de învățare prin joc și explorare

Formular online formular
4 Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă Formular online formular
5 Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii Formular online formular
6 Educație interculturală pentru o școală nouă Formular online formular
7 Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic Formular online formular
8 Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică Formular online formular
9 Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a Formular online formular
10 Inovații curriculare în învățământul primar Formular online formular
11 Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară Formular online formular
12

Leadership și management educațional

Formular online formular
13 Management educațional Formular online formular
14 Managementul comunicării școală - familie Formular online formular
15 Managementul proiectelor educaționale  Formular online formular
16 Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii mici Formular online formular
17 Școala incluzivă - școală pentru toți Formular online formular
18 Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale Dezbateri, Oratorie şi Retorică Formular online formular
19 Educația nonformală și tehnici alternative de învățare Formular online formular

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare Formular online Formular
2 Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen Formular online Formular
3 Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice Formular online Formular
4 Arte vizuale şi abilităţi practice – abordări interdisciplinare Formular online Formular
5 Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA) Formular online Formular
6 Comunicare eficientă în societatea cunoaşterii Formular online Formular
7 Comunicare în limba engleză/franceză/germană pentru dezvoltarea de proiecte internaționale Formular online Formular

8 Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personală Formular online Formular
9 Debut în cariera didactică Formular online Formular
10 Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise din cadrul examenelor naționale (definitivat și titularizare) Formular online Formular
11 Educaţie antreprenorială Formular online Formular
12 Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar Formular online Formular
13 Eficientizarea activității didactice utilizând instrumente digitale Formular online Formular
14 Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar Formular online Formular
15 Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului Formular online Formular
16 Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD  Formular online Formular
17 Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didactică Formular online Formular
18 Modernizarea activității didactice prin utilizarea  instrumentelor online Formular online Formular
19 Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentare Formular online Formular
20 Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară Formular online Formular
21 Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a) Formular online Formular
22 Violența în școală - modalități de prevenire și combatere Formular online Formular

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca, în prima zi a stagiului, fiecare cursant să depună la secretariatul CCD sau la coordonatorul programului următoarele documente:

1.       Formularul de înscriere

2.       Adeverinţa de încadrare - se poate descarca de  AICI

3.      Copie BI/CI

4.      Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea (diploma de bacalaureat/studii universitare, studii postuniversitare)

5.      Copie certificat de naştere

6.      Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).

7. Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) - se poate descărca de AICI

N.B.: Apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs pot fi consultate în Oferta de formare.

 Înscrierea colectivă la programele de formare

    Unităţile de învăţământ care doresc să desfăşoare activităţi de formare în şcoală vor completa o cerere de înscriere colectivă, adresată directorului CCD Sibiu. Dacă aceasta va fi aprobată, fiecare cursant va completa un formular de înscriere individual (v. formularele de înscriere) şi va aduce documentele menţionate pe acesta. Adeverinţa de încadrare poate fi colectivă, conform modelului de mai jos.

   Solicitările se pot depune la secretariatul CCD Sibiu sau se pot trimite prin e-mail, la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, sau prin fax, la nr. 0269 230259.

   Cerere de înscriere colectivă - AICI                  Adeverinţa colectivă de încadrare – AICI

 Modalităţi de plată

 Plata taxei de participare la programele de formare se poate face în următoarele moduri:

  a. prin virament bancar la Trezoreria Sibiu

  – în contul cu nr. RO09TREZ57620E331700XXXX, CUI - 4270805
   se vor specifica denumirea cursului şi numele cursantului

                sau

  b. în numerar, la Biblioteca CCD Sibiu.

 N.B. : Taxa de participare se va achita de către cursant sau de instituţia de învăţământ în prima jumătate a perioadei de derulare a stagiului de formare.