Inscriere

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Înscrierea la programele de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar
2
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar 
3
Atelierul de învățare prin joc și explorare
4
Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă
5
Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii
6
Educație interculturală pentru o școală nouă
7
Educație timpurie incluzivă
8
Educația nonformală și tehnici alternative de învățare
formular
9
Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic
10
Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a
11
Inovații curriculare în învățământul primar
12
Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară
13
Leadership și management educațional
14
Managementul clasei de elevi - strategii eficiente
15
Managementul comunicării școală - familie
16
Managementul proiectelor educaționale 
17
Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică
18
Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii mici
19
Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale Dezbateri, Oratorie şi Retorică
20
Școala incluzivă - școală pentru toți

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
2
Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen
3
Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice
4
Arte vizuale şi abilităţi practice – abordări interdisciplinare
5
Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA)
6
Comunicare eficientă în societatea cunoaşterii
7
Comunicare în limba engleză/franceză/germană pentru dezvoltarea de proiecte internaționale
8
Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personală
9
Debut în cariera didactică
10
Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise din cadrul examenelor naționale (definitivat și titularizare)
11
Educaţie antreprenorială
12
Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar
13
Eficientizarea activității didactice utilizând instrumente digitale
14
Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar
15
Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului
16
Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD 
17
Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didactică
18
Modernizarea activității didactice prin utilizarea  instrumentelor online
19
Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentare
20
Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară
21
Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)
22
Violența în școală - modalități de prevenire și combatere

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca, în prima zi a stagiului, fiecare cursant să depună la secretariatul CCD sau la coordonatorul programului următoarele documente:

1.       Formularul de înscriere

2.       Adeverinţa de încadrare - se poate descarca de  AICI

3.      Copie BI/CI

4.      Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea (diploma de bacalaureat/studii universitare, studii postuniversitare)

5.      Copie certificat de naştere

6.      Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).

7. Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) - se poate descărca de AICI

N.B.: Apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs pot fi consultate în Oferta de formare.

 Înscrierea colectivă la programele de formare

    Unităţile de învăţământ care doresc să desfăşoare activităţi de formare în şcoală vor completa o cerere de înscriere colectivă, adresată directorului CCD Sibiu. Dacă aceasta va fi aprobată, fiecare cursant va completa un formular de înscriere individual (v. formularele de înscriere) şi va aduce documentele menţionate pe acesta. Adeverinţa de încadrare poate fi colectivă, conform modelului de mai jos.

   Solicitările se pot depune la secretariatul CCD Sibiu sau se pot trimite prin e-mail, la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, sau prin fax, la nr. 0269 230259.

   Cerere de înscriere colectivă - AICI                  Adeverinţa colectivă de încadrare – AICI

 Modalităţi de plată

 Plata taxei de participare la programele de formare se poate face în următoarele moduri:

  a. prin virament bancar la Trezoreria Sibiu

  – în contul cu nr. RO09TREZ57620E331700XXXX, CUI - 4270805
   se vor specifica denumirea cursului şi numele cursantului

                sau

  b. în numerar, la Biblioteca CCD Sibiu.

 N.B. : Taxa de participare se va achita de către cursant sau de instituţia de învăţământ în prima jumătate a perioadei de derulare a stagiului de formare.