CASA CORPU DIDACTIC

SIBIU

Înscrierea la programele de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar Formular online formular
2

Educaţie timpurie incluzivă

Formular online formular
3 Elemente specifice predării-învăţării limbii franceze în învăţământul preşcolar şi primar Formular online formular
4 Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică Formular online formular
5 Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a Formular online formular
6

Leadership și management educațional

Formular online formular
7 Managementul clasei de elevi – strategii eficiente Formular online formular
8 Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale Dezbateri, Oratorie şi Retorică Formular online formular
9 Școala incluzivă - școală pentru toți Formular online formular
10 Management educațional Formular online formular
11 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar  Formular online
12 Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic  Formular online
13 Inovații curriculare în învățământul primar Formular online

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abilitare şi aprofundare curriculară - educaţie plastică/artistică Formular online Formular
2 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare Formular online Formular
3 Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen Formular online Formular
4 Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice Formular online Formular
5 Arte vizuale şi abilităţi practice – abordări interdisciplinare Formular online Formular
6 Comunicare eficientă în societatea cunoaşterii Formular online Formular
7 Comunicare în limba engleză/franceză/germană Formular online Formular
8 Debut în cariera didactică Formular online Formular
9 Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale Formular online Formular
10 Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar Formular online Formular
11 Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar Formular online Formular
12 Integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică Formular online Formular
13 Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD  Formular online Formular
14 Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didactică Formular online Formular
15 Management instituţional Formular online Formular
16 Metoda investigaţiei ştiinţifice în studiul ştiinţelor naturii Formular online Formular
17 Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentare Formular online Formular
18 Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară Formular online Formular
19 Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare ( clasele a III-a şi a IV-a) Formular online Formular
20 Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personală Formular online Formular

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca, în prima zi a stagiului, fiecare cursant să depună la secretariatul CCD sau la coordonatorul programului următoarele documente:

1.       Formularul de înscriere

2.       Adeverinţa de încadrare - se poate descarca de  AICI

3.      Copie BI/CI

4.      Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea (diploma de bacalaureat/studii universitare, studii postuniversitare)

5.      Copie certificat de naştere

6.      Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).

7. Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) - se poate descărca de AICI

N.B.: Apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs pot fi consultate în Oferta de formare.

 Înscrierea colectivă la programele de formare

    Unităţile de învăţământ care doresc să desfăşoare activităţi de formare în şcoală vor completa o cerere de înscriere colectivă, adresată directorului CCD Sibiu. Dacă aceasta va fi aprobată, fiecare cursant va completa un formular de înscriere individual (v. formularele de înscriere) şi va aduce documentele menţionate pe acesta. Adeverinţa de încadrare poate fi colectivă, conform modelului de mai jos.

   Solicitările se pot depune la secretariatul CCD Sibiu sau se pot trimite prin e-mail, la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, sau prin fax, la nr. 0269 230259.

                  Cerere de înscriere colectivă - AICI                      Adeverinţa colectivă de încadrareAICI

 Modalităţi de plată

 Plata taxei de participare la programele de formare se poate face în următoarele moduri:

  a. prin virament bancar la Trezoreria Sibiu

  – în contul cu nr. RO09TREZ57620E331700XXXX, CUI - 4270805
   se vor specifica denumirea cursului şi numele cursantului

                sau

  b. în numerar, la Biblioteca CCD Sibiu.

 N.B. : Taxa de participare se va achita de către cursant sau de instituţia de învăţământ în prima jumătate a perioadei de derulare a stagiului de formare.


Copyright © Casa Corpului Didactic Sibiu