Oferta

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2017-2018 a CCD Sibiu
poate fi consultată - AICI

      Oferta de formare continuă pentru anul 2017-2018 a CCD Sibiu este în curs de avizare de către MEN, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar - Direcţia Formare Continuă. Până la primirea avizului, se pot face înscrieri la programele de formare acreditate conform Calendarului lunar de activități.

         Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere împreună cu alte informaţii necesare înscrierii le gasiţi la secţiunea INSCRIERE CURSURI.

Notă:

Următoarele programe de formare sunt în curs de acreditare:

Inovație și performanță în educație prin proiecte

Repere conceptuale şi metodologice pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)

Cercetarea documentară, un demers pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale elevilor

Managementul conflictelor. Comunicare eficientă în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli