CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017 a CCD Sibiu
poate fi consultată - AICI

      Oferta de formare continuă pentru anul 2016-2017 a CCD Sibiu a fost avizată prin adresa MENCS, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar - Direcţia Formare Continuă cu nr. 46761/21.11.2016.

         Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere împreună cu alte informaţii necesare înscrierii le gasiţi la secţiunea INSCRIERE CURSURI.

        

 

,