Inscriere cursuri

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Proiectele Casei Corpului Didactic Sibiu

Festivalul-concurs "CDIdei în cărți"

Festivalul-concurs "CDIdei în cărți" este cuprins în Calendarul Activităților Educative Regionale. În anul 2018 se va desfășura a  patra ediție a Festivalului.

Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general cât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor".

Informații despre proiect găsiți pe site-ul proiectului (click aici)

Proiecte POCU

6.12.2017 Anunț derulare procedura selecție experți - aici

  • ID 106522 EDICA - Educaţie- Dezvoltare Instituţională - Capacitate Administrativă - aici

  • ID107810 EDuCaT – Educație Durabilă, de Calitate pentru Toți - aici

  • ID 106523 Fii practic – mergi la școală!  - aici

  • ID 105682 Competență, inovare și profesionalism în educație - aici